Όραμα

Η εταιρεία μας, χαράζει υπερήφανα τη διαδρομή της από την «οικοδόμηση των θεμελίων» της, έως το στάδιο του σήμερα, στο οποίο και επιδιώκει να προοδεύει αδιάκοπα. Όραμά μας, είναι να υιοθετήσουμε αυτή τη «μαγεία» της μανίας στη γεύση μας, την οποία και αποσκοπούμε να γευτείτε κι εσείς. Ως πρωταρχική αξία μας, προβάλλουμε την ηθική μας στάση προς το πρόσωπο του καταναλωτή. Διεξοδικότερα, πιστεύουμε πως δημιουργώντας έναν δεσμό εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή, απευθύνοντας σεβασμό προς αυτόν και τις προτιμήσεις του, αγγίζουμε την αρτιότητα που φιλοδοξούμε. Ακόμη, καθώς υλοποιούμε εφαρμογή τακτικών και ενδελεχών ποιοτικών ελέγχων στα παραγόμενα προϊόντα μας, εξασφαλίζουμε ένα άριστο αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα, επιλέγοντας να ενισχύουμε συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας, αποφεύγοντας περικοπές και απολύσεις προσωπικού, όπως και παρέχοντας ευρέως νέες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ευκαιρίες σε ικανούς ανθρώπους με επιθυμία για προσφορά, οικοδομούμε και τον θεμελιώδη κώδικα της ιδεολογίας μας.

Έτσι, ακολουθώντας πιστά τις αξίες που έχουμε θέσει, χτίζουμε ένα αίσθημα συνέπειας, το οποίο και επιθυμούμε να διαδώσουμε στους καταναλωτές μας. Στοχεύουμε πάντοτε ψηλά και προσεγγίζουμε τη τελειότητα!

Η Γενική Διευθύντρια της Biskotomania,

Γουναρά Μυρσίνη