Τα στελέχη μας

Γενικός Διευθυντής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθυντής Οικονομικών
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες

 Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθυντής Προσωπικού
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθύντρια Σχεδιασμού
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
 Διευθύντρια Μάρκετινγκ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
 Διευθύντρια Παραγωγής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες
Διευθυντής Ασφάλειας και Υγιεινής
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
email: .........................@etairia.com
Περισσότερες Λεπτομέρειες