Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Εμμανουηλίδης
Όνομα: Γιάννης
Ημ. Γέννησης: 25/12/1980
Οικογενειακή κατάσταση Άγαμος
Διεύθυνση εργασίας: ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΗ 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6978208933
e-mail: giannis@aliki&paidaroi.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2008: Πτυχιούχος Τμήματος Χημικών τροφίμων της Σχολής Χημικών των ΤΕΙ( Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Βαθμός : Εννιά και ογδόντα [9,80].

1997: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου :2ο Γενικό Λύκειο Νεάπολης (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Άριστα», Δεκαεννιά και δύο δέκατα πέμπτα[19 2/15].

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint), Internet και 3d designing.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal, Go,

Haskell,  Java,  JavaScript,  Kotlin,  Lisp,  Logo,  Lua,  Lucid,  Mathematica.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα  ( Goethe Zertifikat C2)

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο Proficiency : Cambridge )

Γαλλικά: Άπταιστα [ Sorbonne C2]

 


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα  Χημικών Τροφίμων

Θέμα: «Τα προβλήματα της σημερινής τροφής»

 

«Η εργασία μου περιλαμβάνει μία εισαγωγή για το θέμα, την ιστορική εξέλιξη της τροφής , τα υλικά κατασκευής των σημερινών προϊόντων και τις σωστές  εγκαταστάσεις που χρειάζεται για να παρασκευαστεί ένα προϊόν».

 

Βαθμός: 10,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 21/7/2010 έως 30/3/2011 : Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα «Χημικής και ποιοτικής ανάλυσης τροφίμων» , διάρκειας 158 ωρών, στην Αθήνα(διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 52).

Από 18/9/2012 έως 27/5/2013: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα «Ανάλυσης βιολογικών προϊόντων» , διάρκειας 136 ωρών, στην Σπάρτη (διεύθυνση :  Παπανικολάου 43).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2006: Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (βοηθός Υπεύθυνου Τεχνολόγου Τροφίμων) της Chemistry Things ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Βενιζέλου 58).

 

Νοέμβριος 2009– Μάρτιο 2010 : Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ανάλυσης Βιολογικών Προϊόντων (βοηθός Υπεύθυνου Ανάλυσης Βιολογικών Προϊόντων),της Βιολάντα ΑΕ,( διεύθυνση : Βενιζέλου 27, Αθήνα).

 

Μάρτιος 2010--Δεκέμβριος 2018 :Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, στην εταιρεία Παπαδοπούλου ΑΕ (διεύθυνση: Αντωνίου 37, Αθήνα).

 

Νοέμβριος 2022—σήμερα: Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου, στην εταιρεία Αλίκη & Παίδαροι ΑΕ (διεύθυνση: Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη Νεάπολης, Θεσσαλονίκη).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- 3d designing

- Μαγειρική

- Τρέξιμο

- Ταξίδια

- Φωτογραφία

 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους, παρατηρητικότητα στο οτιδήποτε, δοκιμάζω τη λειτουργία των συστημάτων, κάνω εσωτερικές επιθεωρήσεις σε όλα τα τμήματα της βιομηχανίας, ελέγχω τα αποτελέσματα αυτών των επιθεωρήσεων στη Διοίκηση, εφαρμόζω διεθνή πρότυπα πιστοποίησης, ώστε να αξιολογούνται οι ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και να βελτιώνονται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, ηγετικές ικανότητες, άριστες δεξιότητες επικοινωνίας , προσεκτικοί χημικοί έλεγχοι και γνώσει πάνω στα μηχανήματα , εξαρτήματα πάνω στη δουλειά του διευθυντή ποιοτικού ελέγχου.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-           Κος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Χημικού ελέγχου, της ΙΟΝ ΑΕ, τηλ. εργασίας: 6456234891

-           Κα Μπουσμπούρη , Καθηγήτρια Τμήματος Χημικού ελέγχου, της Παυλίδης ΑΕ , τηλ. επικοινωνίας: 6937098371

 

Leave a Reply