Γενική Διευθύντρια

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Γουναρά
Όνομα: Μυρσίνη
Ημ. Γέννησης: 08/07/1982
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ 
Τηλέφωνο: 6911108077
e-mail: myrsini@biskotomania.com              

ΣΠΟΥΔΕΣ

2011: ∆ιδακτορικό (Ph.D) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.
Θέμα: «Συµβολή στη Στοχαστική Εκτίµηση και Αντιµετώπιση Βυθίσεων Τάσης».
Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος, Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2005: Πτυχιούχος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Βαθμός: Εννέα και Πενήντα (9,50).
2000: Απολυτήριο 1ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Βαθμός: .«Άριστα», Δεκαεννέα και Οκτώ Δέκατα (19 & 8/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, 2007 XP, Office 98, 2000, 2007, 2016 XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.
- Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Michigan Proficiency C2)
Γερμανικά: Πολύ καλά (Πτυχίο: Goethe – Zertifikat C1)
Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)


ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θέμα: «Ανάλυση κυκλωμάτων, βλαβολογία – βραχυβιότητα και τρόπος ανακύκλωσης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών».

Συνοπτικά περιεχόμενα:
Α. Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
Β. Νόμοι – Πλαίσια
Γ. Ανακύκλωση στην Ελλάδα
Δ. Δυναμική Ανακύκλωσης
Ε. Επεξεργασία Α.Η.Η.Ε.
ΣΤ. Πειραματική Ανακύκλωση Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών
Ζ. Υλικά Ανακύκλωσης
Η. Πλεονεκτήματα Ανακύκλωσης
Θ. Βλαβολογία – Βραχυβιότητα
Ι. Συμπεράσματα
Κ. Βιβλιογραφία

Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2001: Σεμινάριο κατάρτισης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ – ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, στον τομέα «Συστήματα Τηλεελέγχου και Τηλεχειρισμού στη Βιομηχανία», διάρκειας 291 ωρών, Θεσσαλονίκη.

2001: Σεμινάριο κατάρτισης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ- ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ., στον τομέα: «Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας για την Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων», διάρκειας 450 ωρών, Θεσσαλονίκη.

2002: Σεμινάριο κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, ΚΕΚ Μ-Η, ΠΣ∆ΜΗ, στον τομέα: «Ενεργειακοί Διαχειριστές Εμπορικών Κέντρων & Κτιριακών Συγκροτημάτων», διάρκειας 300 ωρών, Αθήνα.

2003: Σεμινάριο κατάρτισης στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ΚΕΚ Μ – Η, ΠΣΔΜΗ, στον τομέα: «Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Βιομηχανικής Διοίκησης», διάρκειας 300 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση Παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Υπολογιστών και Ερευνητή µε φορέα απασχόλησης το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), Καρυές 421 00, Ιωάννινα.

2003-2010: Επιστημονικός συνεργάτης της «Ομάδας Μαθηματικής Θεωρίας Ελέγχου», του μαθηματικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 157 72

2012 – σήμερα: Γενική Διευθύντρια στη Biskotomania Α.Ε., Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, 56727 Νεάπολη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
  • Μουσική
  • Συγγραφή βιβλίων
  • Εθελοντισμός (μέλος της εθελοντικής οργάνωσης "Αρκτούρος")

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους. Επιπλέον, με τον ρόλο μου ως Γενική Διευθύντρια αφομοίωσα «ηγετικές» ικανότητες, ενώ ανέπτυξα σε μεγάλο βαθμό το συλλογικό μου πνεύμα.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Κος Καστριώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Κέντρου Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης, του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ. Θεσσαλίας, τηλ. εργασίας: 6907090806

- Κα. Σωτηριακοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού πανεπιστημίου Αθηνών, τηλ. επικοινωνίας: 6976766787

 

Leave a Reply