Πιστοποιήσεις

 

Η PASTAMIA έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο έχει πιστοποιηθεί από:

  • Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)