ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Χαραλαμπίδου
Όνομα Δέσποινα
Ημ. Γέννησης 6/11/1979
Οικογενειακή κατάσταση Ελεύθερη
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη, 56728 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 6929476918
e-mail: desp@chocolove.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2002: Πτυχιούχος  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών  της Πολυτεχνικής Σχολής  του  ΑΠΘ

Βαθμός:  Επτά και Πενήντα (7,50).

1997: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Πολύ Καλά», Δεκαέξι και Εννέα (16 & 9/10).

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ 

- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-  Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Zertifikat C2)

Αγγλικά: Πολύ Καλά (Πτυχίο: Cambridge C2)

Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα ΕΛΜΕΠΑ

Θέμα: «Εκπαίδευση Μηχανολόγων Μηχανικών»

Το πρόγραμμα σπουδών ενσωματώνει τις πιο καινοτόμες επιστημονικές προσεγγίσεις και εστιάζει στις κατευθύνσεις Ενεργειακή, Κατασκευαστική, Ρομποτική-Μηχατρονική

Βαθμός: 9,08

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από 17  Μαρτίου έως 20 Απριλίου: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον Ενεργειακό τομέα , διάρκειας 8 ωρών, Αθήνα

 

.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Παραγωγής (βοηθός Υπευθύνου Μηχανικού) της ΙΟΝ ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ 58)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός (μέλος αθλητικού συλλόγου ……………..)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

. Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

-        Κος………………….., Προϊστάμενος Τμήματος …………………. της ……………. ΑΕ, τηλ. εργασίας: …………….

-        Κα ……………………, Καθηγήτρια Τμήματος …………………………, τηλ. επικοινωνίας:

Leave a Reply