Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο Μπούσδρης

Όνομα: Δημήτρης
Ημ. Γέννησης: 11/7/85
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη 56727 ΝΕΑΠΟΛΗ
Τηλέφωνο: 69 33221100
e-mail: dimitris@pastamia.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

2007: Πτυχιούχος Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Παν/μίου Α.Π.Θ.

Βαθμός:Επτά και Πενήντα (7,50).

2003: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου 2ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης (Θετικής Κατεύθυνσης).

Βαθμός <<Πολύ καλά>> δεκαεπτά και πέντε 17 5/10.

 

 

 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ

-Γνώση και χειρισμός Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

-Γνώση προγραμμάτων και γλωσσών προγραμματισμού: Matlab, Turbo Pascal.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Γερμανικά: Άπταιστα (Πτυχίο: Goethe-Zertifikat C2)

Αγγλικά: Πολύ καλά (Πτυχίο: C1 Cambridge (CAE)

Γαλλικά: Καλά (ανάγνωση, γραφή)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα πληροφορικής

Θέμα: <<Μελέτη ραδιοκάλυψης περιοχής με χρησιμοποίηση του προγράμματος Radio Mobile>>

Αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του προγράμματος ραδιοκάλυψης

Radio Mobile και εφαρμογή του σε περιοχή με συγκεκριμένο ανάγλυφο με

σκοπό τη πρόβλεψη της ραδιοκάλυψης για διάφορες τιμές-περιπτώσεις

των παραμέτρων εκπομπής-λήψης του συστήματος.

 

Βαθμός:9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβριο: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα πληροφορικής, διάρκειας

100 ωρών, Αθήνα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος – Αύγουστος 2007: Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό Τμήμα (βοηθός Υπευθύνου Μηχανικού) της εταιρείας LOGISTIC-I (Αθήνα, διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 15).

Σεπτέμβριος-Αύγουστος 2007-2022: Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων στην εταιρία Pasta Mia.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Μουσική

- Αθλητισμός (μέλος Βυζαντινού Αθλητικού Συλλόγου)

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

 

-Κος Κωνσταντινίδης Νίκος, Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής της εταιρείας DOTSOFT ΑΕ, τηλ. Εργασίας: 69 13579246

-Κα Παπαδοπούλου Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, τηλ. Επικοινωνίας: 69 00123456

 

Leave a Reply