Διευθυντής Οικονομικών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο: Κωστίδης
Όνομα: Χαράλαμπος
Ημ. Γέννησης: 23/7/1981
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με 1 παιδί
Διεύθυνση εργασίας: Πρώην
Στρατόπεδο Στρεμπενιώτη
56727 ΝΕΑΠΟΛΗ

Τηλέφωνο:6946969696
e-mail: habos@pastamia.com

 

ΣΠΟΥΔΕΣ
2004: Πτυχιούχος Τμήματος BSc (Hons) Διεθνείς Επιχειρήσεις της Σχολής οικονομικών του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Βαθμός: οκτώ και τρία (8,3)
1999: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου (Θετικής Κατεύθυνσης). Βαθμός «Πολύ Καλά», Δεκαέξι και Εννέα (16 & 9/10).

ΓΝΩΣΗ Η/Υ
- Γνώση και χειρισμός: Windows 95, 98, 2000, XP, Office 98, 2000, XP, 10, 11 (Word, Excel, PowerPoint) και Internet.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά: Άριστα (Πτυχίο:ESB C2 proficiency)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πτυχιακή εργασία στα πλαίσια των σπουδών μου στο Τμήμα οικονομικών
Θέμα: Οικονομία στην Ελλάδα
Βαθμός: 9,00

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Από 1 Απριλίου  έως 30 Ιουνίου: Σεμινάριο κατάρτισης στο Πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στον τομέα οικονομικών , διάρκειας 300 ωρών, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ιούλιος – Αύγουστος 2002: Πρακτική Άσκηση στο Τεχνικό Τμήμα (Βοηθός οικονομικού σύμβουλου) της PASTA MIA ΑΕ (Αθήνα, διεύθυνση: Σαλαμίνας 37).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
- Μουσική
- Αθλητισμός: μέλος αθλητικού συλλόγου Π.Α.Ε. ΠΑΟΚ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Μέσα από την έως τώρα ακαδημαϊκή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία μου, καθώς και από την κοινωνική δραστηριότητά μου, καλλιέργησα χαρακτηριστικά όπως προθυμία για μάθηση, αφοσίωση στην εργασία, οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητες στη συνεργασία και την επικοινωνία με άλλους, δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, πίστη στις ικανότητές μου, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και άγχους.

 

Leave a Reply