Επαγελματικές Κάρτες

Εδώ παρατίθενται (από τον Διευθυντή Προσωπικού) οι κάρτες με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Διευθυντών των τμημάτων της εταιρείας.