Επιστολόχαρτο

Συμπληρώνεται από το Δ/ντή Δημοσίων Σχέσεων.

Διαδικασία συμπλήρωσης: Αποθηκεύουμε το επιστολόχαρτο σαν εικόνα ( print screen - επικόλληση και επεξεργασία με τη "Ζωγραφική").

Ανεβάζουμε και προσθέτουμε στη συνέχεια την εικόνα  αυτή με την "Προσθήκη  Πολυμέσων"