Κυτταρική θεωρία

Αποτέλεσμα εικόνας για cell theory

Η κυτταρική θεωρία που αναφέρει ότι "το κύτταρο αποτελεί τη θεμελιώδη δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών" διατυπώθηκε το 1838-39 από τους M. Schleiden και Th. Schwann, μετά από μελέτες σε ζωικούς και φυτικούς οργανισμούς. Η διατύπωση της θεωρίας ολοκληρώθηκε το 1885 από τον R. Virchow.

Αποτέλεσμα εικόνας για cell theory scientists

Η σύγχρονη κυτταρική θεωρία υποστηρίζει ότι:

α) Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα και κυτταρικά παράγωγα.

β) Όλα τα κύτταρα δομούνται από τις ίδιες χημικές ενώσεις και εκδηλώνουν παρόμοιες μεταβολικές διεργασίες.

γ) Η λειτουργία των οργανισμών είναι το αποτέλεσμα της συλλογικής δράσης και αλληλεπίδρασης των κυττάρων που τους αποτελούν.

δ) Κάθε κύτταρο προέρχεται από τη διαίρεση προϋπάρχοντος κυττάρου.

 

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε τα γεγονότα που οδήγησαν στη διατύπωση της κυτταρικής θεωρίας....

 

Σκεπτόμενοι μικροσκοπικά….

Είναι γνωστό ότι όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Έχετε αναρωτηθεί όμως πόσο μεγάλα ή μικρά είναι τα κύτταρα σε σχέση με άλλα αντικείμενα, μόρια ή άτομα;

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το μέγεθος των κυττάρων και άλλων δομών....

https://learn.genetics.utah.edu/content/cells/scale/

Οι δομές που θα βρείτε είναι οι παρακάτω:

Κόκκος καφέ (coffee bean) Σπερματοζωάριο (sperm)
Σουσάμι (sesame seed) Χ χρωμόσωμα (X chromosome)
Κόκκος ρυζιού (grain of rice) Ζυμομύκητας (baker’s yeast)
Κόκκος αλατιού (grain of salt) Esherichia coli (βακτήριο)
Αμοιβάδα  (amoeba proteus) Μιτοχόνδριο (mitochondrion)
Paramecium Λυσόσωμα (lysosome)
Ανθρώπινο ωάριο (human egg) Βακτηριοφάγος (phage)
Κύτταρο δέρματος (skin cell) Ιός ιλαράς (measles virus)
Φωτουποδοχείς (photoreceptor) Ιός γρίπης (influenza virus)
Ερυθρό αιμοσφαίριο (red blood cell) HIV (ιός του AIDS)
Ιός ηπατίτιδας (hepatitis virus) Αντίσωμα (antibody)
Ρινοιός (rhinovirus) Αιμοσφαιρίνη (hemoglobin)
Ριβόσωμα (ribosome) t RNA
Φωσφολιπίδιο (phospholipid) Μεθειονίνη (methionine)
Αδενίνη (adenine) Γλυκόζη (glucose)
Άτομο άνθρακα (carbon atom) Μόριο νερού (water molecule)

Αφού παρατηρήσετε τα μεγέθη των διαφορετικών δομών/κυττάρων μετακινώντας τη μπάρα, απαντήστε στο παρακάτω quiz!