Τα πρώτα βήματα… (δείγμα περιεχόμενο)

Μέσα από διαλογική συζήτηση και τη δημιουργία χάρτη ιδεών με ακτίνες καθορίστηκε σήμερα ο σκοπός, οι στόχοι και η μεθοδολογία του συγκεκριμένου προγράμματος αγωγής υγείας.

Αφού καθορίσαμε το αντικείμενο, θέσαμε τον σκοπό, προσδιορίσαμε τους στόχους και συνδέσαμε το αντικείμενο με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα αντικείμενα των μαθημάτων τότε είμαστε σε θέση να επιλέξουμε τη μεθοδολογία προσέγγισης.

Skip to toolbar