Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

   Η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας. Δείτε την.

Από τη ρωμαϊκή εποχή όμως ήταν σημαντική πόλη. Ο Κωνσταντίνος είχε σκεφτεί να την κάνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας             

Στο Βυζάντιο η πόλη ήταν συμβασιλεύουσα, δεύτερη σε αξία μετά την Κωνσταντινούπολη.

Τα τείχη της άντεξαν επιδρομές από τη στεριά. Την κυρίευσαν για λίγο οι Σαρακηνοί και οι Νορμανδοί και τέλος οι Τούρκοι. (Διάβασε εδώ).

Ακόμα και σήμερα είναι γεμάτη ρωμαϊκά και βυζαντινά μνημεία.

Κοντά της βρίσκεται και το Άγιο Όρος.                                 

Γύρω στο 1300 η Θεσσαλονίκη έγινε σημαντικό κέντρο πολιτισμού.

Διάβασε στο βιβλίο το κεφάλαιο 32 και δες το βίντεο .

Τώρα απάντησε τις ερωτήσεις:

Γιατί η Θεσσαλονίκη ήταν σημαντική πόλη στο Βυζάντιο;

Τι είναι το Άγιο Όρος;             

Τι ήταν οι Ζηλωτές;

Leave a Reply