Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

Διάβασε την ενότητα 30 β στο βιβλίο και δες εδώ κι εδώ

Το 1204 οι Λατίνοι κυρίευσαν την Κωνσταντινούπολη και μοίρασαν τα εδάφη του Βυζαντίου.

Όχι όμως όλα. Βυζαντινοί άρχοντες ίδρυσαν τρία κράτη: 

Την Αυτοκρατορία της Νίκαιας, το Δεσποτάτο της Ηπείρου και την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας.

Ποια από αυτά τα τρία ήταν μακριά και ακολούθησε τη δική του πορεία;

Ποιο ήταν το πιο δυνατό;

Ποιο είχε την πρώτη επιτυχία ενάντια στους Λατίνους;

Αργότερα ιδρύθηκε και ένα τέταρτο κράτος, το Δεσποτάτο του Μιστρά.

Η Νίκαια είχε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους και τους Λατίνους

Οι Σελτζούκοι Τούρκοι όμως διαλύθηκαν από τους Μογγόλους. Δες εδώ ποιοι ήταν αυτοί.

Οι Λατίνοι στην Κωνσταντινούπολη νικήθηκαν από τους Βούλγαρους και δεν είναι δυνατοί.

Η Νίκαια νίκησε το Δεσποτάτο της Ηπείρου και κυριαρχεί στη βυζαντινή Μακεδονία και Θράκη.

Κυβερνούν οι ικανοί αυτοκράτορες Παλαιολόγοι με σύμβολό τους τον δικέφαλο αετό.

Στόχος είναι να κυριεύσουν την Κωνσταντινούπολη.

Και το καταφέρνουν. Διαβάστε στο βιβλίο την ενότητα 31 να δείτε πώς.

Είναι όμως τώρα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ένα δυνατό κράτος;

Leave a Reply