Το Πεπτικό Σύστημα του Ανθρώπου

Το Πεπτικό Σύστημα του Ανθρώπου

Παρακολουθήστε το βίντεο με την πορεία της τροφής στον ανθρώπινο οργανισμό και απαντήστε στις ερωτήσεις που σας δίνονται. . .

 

Παίξε με το κρυπτόλεξο