ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ

Λειτουργία Πλήκτρα
Αλλαγή γλώσσας Shift + Alt
EN/EL στη γραμμή γλώσσας
Κεφαλαία και μικρά γράμματα

 

Caps Lock:

αναμμένο φωτάκι = κεφαλαία

σβησμένο φωτάκι = μικρά

Shift + γράμμα:

αναμμένο φωτάκι = μικρά

σβησμένο φωτάκι = κεφαλαία

Διαγραφή χαρακτήρων Backspace: διαγράφει αριστερά από το δρομέα
Delete: διαγράφει δεξιά από το δρομέα
Αλλαγή παραγράφου Enter
Κενός χαρακτήρας Spacebar
Κενό πρώτης γραμμής παραγράφου Tab
Κόμμα Το πλήκτρο δεξιά από το γράμμα «M»
Τελεία Το πλήκτρο δεξιά από το κόμμα
Τόνος Το πλήκτρο δεξιά από το γράμμα «Λ» (Ελληνικά)
Διαλυτικά Shift + τόνος (Ελληνικά)
Διαλυτικά και τόνος Δεξί Alt + τόνος  (Ελληνικά)
Ελληνικό ερωτηματικό Το γράμμα «Q» (Ελληνικά)
Τόνος (Αγγλικά)
Εισαγωγικά Shift + το πλήκτρο δεξιά από τον τόνο
Άνω-κάτω τελεία Shift + το γράμμα «Q» (Ελληνικά)
Shift + τόνος (Αγγλικά)
Σύμβολα ! @ # $ % ^ & * ( ) Shift + τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών

Επισημάνσεις:

  • Στον παραπάνω πίνακα όπου βλέπετε το σύμβολο «+» σημαίνει ότι είναι ένας συνδυασμός πλήκτρων που πρέπει να πατηθούν μαζί, διαδοχικά. Για παράδειγμα, για την αλλαγή γλώσσας (Shift + Alt) κρατάμε πατημένο το Shift και πατάμε το Alt μαζί, και ύστερα τα αφήνουμε και τα δύο ταυτόχρονα.
  • Η κάθετη γραμμή που αναβοσβήνει ονομάζεται δρομέας ή κέρσορας (cursor) και μας δείχνει το σημείο στο οποίο τοποθετείται το κείμενο που πληκτρολογούμε. Ο δρομέας μετακινείται είτε κάνοντας κλικ στο σημείο που θέλουμε είτε με τα βελάκια (¬,®,­,¯).
  • Μετά από οποιοδήποτε σημείο στίξης αφήνουμε πάντα ένα κενό.
  • Για να βάλουμε τόνο, διαλυτικά ή και τα δύο μαζί, πρώτα πατάμε τα αντίστοιχα πλήκτρα, τα αφήνουμε και μετά πατάμε το φωνήεν.
  • Παρατηρήστε στο μενού (Αρχείο, Επεξεργασία…) τους συνδυασμούς πλήκτρων που μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά για κάποιες λειτουργίες, αντί να επισκεπτόμαστε το μενού για να τις εκτελέσουμε. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο μπορούμε απευθείας να χρησιμοποιούμε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + το γράμμα «Ν».
  • Παρατηρήστε την πολλαπλή λειτουργία των πλήκτρων Shift, Alt και Ctrl σε συνδυασμό με άλλα πλήκτρα.