Διδασκαλία Γεωμετρικών Στερεών στην Β΄ τάξη

Κεφάλαιο 13. Γνωρίζω τα Γεωμετρικά Στερεά

Βοηθητικές δραστηριότητες με προσαρμογές της ύλης
Παρουσίαση των γεωμετρικών στερεών

Παιχνίδι ερωτήσεων

Παιχνίδι με κάρτες  : Μαθαίνουμε τα ονόματα των στερεών

Skip to toolbar