Παρασκευη 18/3

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ας θυμηθούμε  την πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων λύνονοντας τα προβλήματα του φύλλου εργασίας  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ 2

....................................................................

ΓΛΩΣΣΑ

Θυμηθείτε τι μάθαμε σε αυτή την ενότητα   Τι μαθαμε στην ενότητα 9

Leave a Reply