Μαθήματα 20-11

Γλώσσα

Βιβλίο μαθητή

Κάνω την ασκ.1 της σελ.61

Διαβάζω σελ.62  κάνω την ασκ.2

Τετράδιο εργασιών

Κάνω την άσκηση 3 σελ.33 (γράφω από πίσω) και την ασκ.9 σελ.39

 

Μαθηματικά

Βιβλίο μαθητή

Διαβάζουμε ό,τι κάναμε στη σελ.33 ασκ.1 , 2. (το πρώτο πρόβλημα) και στη σελ.34 τις Βασικές μαθηματικές έννοιες…..

 Τετράδιο εργασιών

Στις σελ.33-34 οι ασκήσεις 1, 2 ,3, 6 (την πρώτη και την τρίτη διαίρεση κάθετα) και 2ο πρόβλημα (χρειάζονται 4 διαιρέσεις)

Διορθώνω, μόνο αν εργάστηκα, τις προηγούμενες ασκήσεις  από τις λύσεις που επισυνάπτονται στο mail και στον τοίχο της eme.

 

Ιστορία

Βιβλίο μαθητή

Μαθαίνω το κεφάλαιο 13 και κάνω ανάγνωση τα παραθέματά του.

Τετράδιο εργασιών

ασκ.1 και 4 σελ.16

σχεδιάγραμμα

https://anoixtosxoleio.weebly.com/uploads/8/4/5/6/8456554/history_e_-_13.pdf

ερωτήσεις

http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%95/13.%20%CE%9F%20%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%85%CE%B8%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%20%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/interaction.html

 

Leave a Reply