Ένταξη του σχολείου μας στο δίκτυο σχολείων πρεσβευτών για τους παγκόσμιους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

Με τη συμμετοχή μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμός Bravo Schools 2020, το σχολείο μας εντάσσεται στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών των Παγκόσμιων Στόχων και γινόμαστε για 2ρη συνεχόμενη χρονιά μέρος ενός παγκόσμιου Δικτύου Σχολείων!Η πρωτοβουλία «Bravo Schools» στοχεύει στην ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας που σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

Skip to toolbar