Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία- Χατζηχαλεπλή Νίκη

Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία -                                                Χατζηχαλεπλή Νίκη

              Στην δύσκολη φάση που περνούν όλα τα σπίτια με την εξάπλωση του COVID-19 η Συμβουλευτική Κοινωνική Εργασία θα ανακουφίσει τους γονείς και τα παιδιά τους από πιθανές εκδηλώσεις συμπεριφοράς που προκαλούνται λόγω του άγχους της κατάστασης και των επερχόμενων προβλημάτων αυτής αφού τα παιδιά περνούν όλο τον χρόνο στο σπίτι και οι γονείς καλούνται να αναλάβουν ρόλους πολλαπλούς και σύνθετους.
             Καθημερινές συμπεριφορές των παιδιών που ταλαιπωρούν γονείς και εκπαιδευτικούς. Όμως, συχνά δεν «αγγίζουν» παθολογικές συμπεριφορές αλλά πρόκειται για συμπεριφορές που αν δεν αντιμετωπιστούν με κατάλληλο χειρισμό μπορεί να υιοθετηθούν μόνιμα και να προκαλούν δυσκολίες στη προσαρμοστικότητα του παιδιού όπως και στην ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού.
            Μερικές ενδεικτικές συμβουλές, λοιπόν, γιατί… Ο καλύτερος Ειδικός είναι ο Ενημερωμένος Γονέας…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *