ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Σε αυτή τη δραστηριότητα, κάνοντας χαρτοκολλητική, στοχεύουμε στη βελτίωση της συγκέντρωσης και της προσοχής.

Εκπαιδευτικοί στόχοι: κατανόηση των βασικών προμαθηματικών εννοιών, πάνω κάτω, δεξιά αριστερά κλπ., δηλαδή την κατανόηση της διαφορετικής θέσης που έχουν τα αντικείμενα στον πίνακα, σε κάθε φύλλο εργασίας.

Ζητάμε από το παιδί να παρατηρήσει τις εικόνες στον επάνω πίνακα κ να πει σε ποια θέση βρίσκεται η κάθε εικόνα (πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά κλπ).

Κατόπιν να επιλέξει τη σωστή εικόνα από τη δεξιά κάθετη στήλη κόβοντας και κολλώντας τη στον άδειο πίνακα στην αντίστοιχη θέση.

Με αυτό τον τρόπο κατανοεί τη μετατόπιση του αντικειμένου στο κάθε έντυπο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *