Το ΕΕΕΕΚ Πειραιά οι μαθητές του και οι οικογένεις τους:(Μια σχέση εμπιστοσύνης)

(Μια σχέση εμπιστοσύνης)ΕΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

  • Η οικογένεια του σχολείου μας είναι πολυμελής!
  • Υπάρχει μια σχέση που συνεχίζεται και μετά την αποφοίτηση των μαθητών μας!
  • Οι συναισθηματικοί δεσμοί είναι δυνατοί !
  • Υπάρχει ενέργεια και αγάπη!

Πρόκειται με λίγα λόγια για ...οικογενειακή υπόθεση !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *