Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες από την Κοινωνική Υπηρεσία

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές,

Σήμερα συζητάμε για το πότε βρισκόμαστε σε μια έκτακτη ανάγκη και πως το αντιμετωπίζουμε. Ακολουθούν δύο δραστηριότητες.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

Καλή Συνέχεια!

Νικοσλαβινού Έλενα-Κοινωνική Λειτουργός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *