ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ

Για  να επιτευχθεί ο στόχος της δραστηριότητας που ακολουθεί, ο μαθητής θα πρέπει να περάσει στα δωμάτια του σπιτιού, να αναγνωρίσει και έπειτα να αντιστοιχίσει τα αντικείμενα που υπάρχουν (στο φύλλο εργασίας).

 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΘΑ ΒΡΩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *