8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 & 2 ~ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ στην ενότητα ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Πηγή : προσωπικό αρχείο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ: Χρειάζομαι τη πολύτιμη βοήθειά σας προκειμένου να απαντηθεί το φύλλο εργασίας που ακολουθεί παρακαλώ όπως

  1. διαβάσετε δυνατά τις τρεις επιμέρους κάρτες στο μαθητή/τρια μία προς μία
  2. εκτυπώστε τη κάθε κάρτα ή εναλλακτικά μπορεί ο/η μαθητής/μαθήτρια να αντιγράψει ως επιπλέον άσκηση στο τετράδιο εργασίας του μαθήματος της μαγειρικής το περιεχόμενο των καρτών
  3. διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται σε κάθε ερώτηση στο μαθητή/τρια για να γνωρίζει πως θα απαντήσει μία προς μία
  4. εκτυπώστε τη κάθε δραστηριότητα ή εναλλακτικά μπορεί ο/η μαθητής/μαθήτρια να αντιγράψει την άσκηση στο τετράδιο εργασίας του μαθήματος της μαγειρικής
  5. δώστε χρόνο στο παιδί να σκεφτεί προκειμένου να απαντήσει
  6. παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία του μαθητή
  7. παρακαλώ ενημερώσετε σχετικά με την διαδικασία (αν ήταν πρακτικός ο τρόπος παρακολούθησης, αν η εκάστοτε δραστηριότητα ήταν εύκολη για τον/ την μαθητή/τρια) προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία όσο το δυνατόν
  8. παρακαλώ αξιολογήστε ή μεταφέρετε μου τα αποτελέσματα για να πάρετε ανατροφοδότηση σχετικά

σας ευχαριστώ !

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ στην ενότητα ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3 thoughts on “8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1 & 2 ~ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ στην ενότητα ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *