9. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ~ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Παρακαλώ εισέλθετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φαίνεται στην πηγή μέσα στη παρένθεση.

(Πηγή : Σακελλάριος, Α. & Μικρόπουλος, Τ. (2018). Τα βασικά θρεπτικά συστατικά των τροφίμων. Ανακτήθηκε 30 Απριλίου 2020, από http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10477)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ: Χρειάζομαι τη πολύτιμη βοήθειά σας προκειμένου να απαντηθεί το αντικείμενο εργασίας που θα βρείτε στο σύνδεσμο του φωτόδεντρου, παρακαλώ όπως

  1. Μαζί με το μαθητή/τρια διαβάσετε καθεμιά από τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά μία προς μία
  2. διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται στο μαθητή/τρια για να γνωρίζει πως θα υλοποιήσει την παρούσα δραστηριότητα ( υπάρχουν οι αναλυτικές οδηγίες δεξιά πάνω στη δραστηριότητα)
  3. ο μαθητής /τρια ή με τη βοήθειά σας θα πρέπει σύροντας τις λέξεις να τις τοποθετήσει στον εννοιολογικό χάρτη σωστά
  4. όταν ολοκληρωθούν όλες , βγαίνει δεξιά η ένδειξη πατήστε το κουμπί "είναι σωστό;" για να λάβετε ανατροφοδότηση
  5. εκτυπώστε τη δραστηριότητα ή εναλλακτικά μπορεί ο/η μαθητής/μαθήτρια να αντιγράψει την άσκηση στο τετράδιο εργασίας του μαθήματος της μαγειρικής
  6. δώστε χρόνο στο παιδί να σκεφτεί προκειμένου να απαντήσει
  7. μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε
  8. παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία σχετικά
  9. παρακαλώ ενημερώσετε σχετικά με την διαδικασία (αν ήταν πρακτικός ο τρόπος εφαρμογής, αν η δραστηριότητα ήταν εύκολη για τον/ την μαθητή/τρια ή ευχάριστη) προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία όσο το δυνατόν
  10. παρακαλώ αξιολογήστε ή μεταφέρετε μου τα αποτελέσματα για να πάρετε ανατροφοδότηση σχετικά

σας ευχαριστώ !