14. ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (δραστηριότητες 1,2,3, θεματική υποενότητα “ενέργεια”)

Παρακολουθήστε τη παρουσίαση , σύντομης διάρκειας ,  «ΟΜΑΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ~ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση της πηγής που φαίνεται στην παράθεση.

(Πηγή : Ομάδες Τροφίμων. (χ.χ.).  Στο κεφάλαιο Διατροφής. Ανακτήθηκε 11 Απριλίου 2020, από https://player.slideplayer.gr/8/2549737/ )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ: Χρειάζομαι τη πολύτιμη βοήθειά σας προκειμένου να απαντηθεί το φύλλο εργασίας που ακολουθεί παρακαλώ όπως

  1. παρακολουθήσετε την παρουσίαση
  2. διαβάσετε δυνατά την ερώτηση στο μαθητή/τρια
  3. διαβάσετε τις οδηγίες που δίνονται σε κάθε ερώτηση στο μαθητή/τρια για να γνωρίζει πως θα απαντήσει μία προς μία
  4. αφήσετε ανοικτή τη παρουσίαση και ανατρέξτε στο στιγμιότυπο ανάλογα με την ερώτηση που τίθεται η απάντηση δίδεται απευθείας στο πεδίο απάντησης (παρακάτω)
  5. δώστε χρόνο στο παιδί να σκεφτεί προκειμένου να απαντήσει
  6. παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για οποιαδήποτε απορία του μαθητή
  7. παρακαλώ ενημερώσετε σχετικά με την διαδικασία (αν ήταν πρακτικός ο τρόπος παρακολούθησης για τον/ την μαθητή/τρια) προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία όσο το δυνατόν
  8. παρακαλώ αξιολογήστε ή μεταφέρετε μου τα αποτελέσματα για να πάρετε ανατροφοδότηση σχετικά

σας ευχαριστώ !