ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αγαπητά μου παιδιά καλημέρα!

Θα ασχοληθούμε αυτή την εβδομάδα με τα μέσα συγκοινωνίας και μεταφοράς. Αφού διαβάσετε τη θεωρία προσπαθήστε με λίγη βοήθεια να απαντήσετε στις ερωτήσεις που συνοδεύουν τα κείμενα.

Για οτιδήποτε είμαι στη διάθεσή σας!

Κα. Βασιλική

ΦΕ-ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ