ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ

                                              ΤΑ  ΚΑΛΑΝΤΑ

Τα Κάλαντα είναι δημοτικά τραγούδια που ψάλλονται την παραμονή μεγάλων θρησκευτικών εορτών όπως των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς (Αγ. Βασιλείου), των Θεοφανίων, ακόμη και των Βαΐων (ή του Λαζάρου),. Κύρια παραδοσιακά μουσικά όργανα που συνοδεύουν τα κάλαντα είναι το τρίγωνο, το λαούτο, το νταούλι η τσαμπούνα, η φλογέρα κ.ά. Οι τραγουδιστές - οργανοπαίκτες των καλάντων ονομάζονται "καλαντιστές".

Τα κάλαντα λένε κυρίως τα  παιδιά, πηγαίνοντας  στις  οικίες, καταστήματα, δημόσιους χώρους κ.λπ. Στην αρχή ρωτούν «Να τα πούμε;» και περιμένουν την απάντηση «Να τα πείτε». Κύριος σκοπός των τραγουδιών αυτών είναι  οι ευχές, τα "Χρόνια Πολλά" και το  φιλοδώρημα  είτε σε χρήματα (σήμερα) είτε σε προϊόντα (παλαιότερα).

Κατά την αρχική περίοδο της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας καθιερώθηκε το έθιμο της απαγγελίας των καλάντων από τους άνδρες της ανακτορικής φρουράς ενώπιον των Βασιλέων Το έθιμο αυτό συνεχίζεται μέχρι σήμερα γενικευμένο όμως και σε πρόσωπά πολιτικά αλλά και από ομάδες, συλλόγους, χορωδίες κλπ .Χαρακτηριστικό σημείο είναι η γλώσσα στην οποία αυτά ψάλλοντα( στη καθαρεύουσα), φανερώνοντας την άμεση καταγωγή τους από τους  Βυζαντινούς χρόνους τις  Καλένδες του Ιανουαρίου που γιορτάζονταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα είναι ένα σύντομο απόσπασμα της πλήρους μορφής που έχει πολύ περισσότερους στίχους. Λόγω μεγάλου αριθμού των παραλλαγών, τα κάλαντα διακρίνονται σε εθνικά ή αστικά και στα τοπικά ή παραδοσιακά (κατά περιοχή). Στα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έχουν καταμετρηθεί περισσότερες από τριάντα παραλλαγές μόνο στον Ελλαδικό χώρο. Σήμερα εκτός των παραπάνω έχουν εισαχθεί και διάφορα αγγλοσαξονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μερικά από τα οποία έχουν  μεταφραστεί στα ελληνικά και χρησιμοποιούνται  μαζί με τα παραδοσιακά.

Ας τα ακούσουμε!

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΆ ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ https://www.youtube.com/watch?v=QiEBBKQwLJk

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΡΗΤΗΣ https://www.youtube.com/watch?v=tMCkKE3mpeU

ΒΥΖΑΝΤΙΝΆ  ΚΑΛΑΝΤΑ https://www.youtube.com/watch?v=zKZKEqd4lVQ

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ https://www.youtube.com/watch?v=02SH9EhQnTk

ΑΛΛΙΏΤΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ  https://www.youtube.com/watch?v=AWFvBdEEo9Q

 

Βιβλιογραφια

1.Βικιπαιδια

2.Κ. Σιαμάκης, Τα κάλαντα, άρθρο στην περιοδική έκδοση του Συλλόγου των Τερπνιωτών της Θεσσαλονίκης «Η Τερπνή», αρ. φύλλου 42/2001.

3. Νίκος Λ. Πασχαλούδης, Οι Λαζαρίνες της Βισαλτίας.