1η Εργασία για όλους τους μαθητές στην πληροφορική

1η Εργασία στην Πληροφορική

Καλή αρχή και εύχομαι να μην μείνουν κλειστά για πολύ ακόμα τα σχολεία .

Ακολουθεί η πρώτη εργασία που προτείνω να κάνετε. Βέβαια ο κάθε μαθητής καλό είναι να κάνει αυτό που μπορεί και όσο μπορεί. Επίσης η βοήθεια συγγενών και φίλων είναι θεμιτή.

Ανοίξτε ένα φυλλομετρητή (πχ το chrome). Κατόπιν ανοίξτε μια μηχανή αναζήτησης (πχ το google) και βρείτε απαντήσεις για τις παρακάτω ερωτήσεις.

1.      Τι είναι ο Η/Υ

2.      Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή

3.      Τι είναι ο επεξεργαστής

4.      Τι είναι η κύρια μνήμη

5.      Τι είναι η οθόνη σε ένα Η/Υ

6.      Τι είναι ο σκληρός Δίσκος.

7.      Τι είναι το ποντίκι.

8.      Τι είναι ο εκτυπωτής και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται.

Η κάθε απάντηση να είναι τέσσερεις – πέντε γραμμές.

Ανοίξτε ένα αρχείο κειμένου (word), πληκτρολογήστε μια-μια τις ερωτήσεις και κάτω από κάθε ερώτηση πληκτρολογήστε την αντίστοιχη απάντηση. Στο τέλος αποθηκεύστε το αρχείο με ότι όνομα θέλετε.

Καλή Επιτυχία.