Ανάγνωση – Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

Ανάγνωση – Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

Πώς φτιάχνω ομώνυμα κλάσματα με χρήση Ε.Κ.Π.

Πώς προσθέτουμε κλάσματα

Πώς κάνουμε κάθετο πολλαπλασιασμό

Ανάγνωση – Οι γείτονες των Βυζαντινών

Ανάγνωση – Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει και φτάνει στα παλιά σύνορα της αυτοκρατορίας

Ανάγνωση – Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

Ανάγνωση – Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη «στάση του νίκα»

Μετατρέπω κλάσμα σε μεικτό αριθμό και το αντίστροφο