Κεφάλαιο 10 – Υπηρεσίες και εφαρμογές Διαδικτύου

 

Το Διαδίκτυο (Internet) αποτελείται από εκατομμύρια υπολογιστές, που βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλον τον πλανήτη και επικοινωνούν μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας δεδομένα (Εικόνα 11.1).

Το όνομα Διαδίκτυο είναι μία σύνθετη λέξη που παράγεται από τις λέξεις Διασύνδεση Δικτύων. Στα αγγλικά ο όρος Internet γεννήθηκε από τη συνένωση των λέξεων International Network (Διεθνές Δίκτυο Υπολογιστών).

 

Ο όρος δίκτυο δεν είναι κάτι που ακούμε για πρώτη φορά. Σκεφτείτε μερικά δίκτυα που ξέρετε. Υπάρχει το τηλεφωνικό δίκτυο, το δίκτυο ύδρευσης ή το οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο συνδέει με δρόμους τις διάφορες περιοχές μεταξύ τους, ώστε να μπορούν να μετακινηθούν άνθρωποι και εμπορεύματα με την βοήθεια μεταφορικών μέσων. Αντίστοιχα το Διαδίκτυο είναι ένα διεθνές δίκτυο, που ενώνει υπολογιστές από όλο τον κόσμο. Όπως στο οδικό δίκτυο οι περιοχές συνδέονται μεταξύ τους με δρόμους, έτσι και στο Διαδίκτυο οι υπολογιστές συνδέονται με τη βοήθεια των τηλεπικοινωνιακών γραμμών. Μέσα από τις γραμμές του τηλεφώνου, υπολογιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα και πληροφορίες.

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ Τι είναι το Internet

Αυτό είναι ένα ενσωματωμένο αρχείο αρχείο παρουσίασης Microsoft Office που παρέχεται από το Office.

Πως ταξιδεύουν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο (Flash)

Οι υπολογιστές στο Διαδίκτυο συνδέονται με την βοήθεια τηλεπικοινωνιακών καλωδίων ή ασύρματα με την βοήθεια δορυφορικών κεραιών και γραμμών κινητής τηλεφωνίας. Στο Διαδίκτυο δεν συνδέονται μόνο ηλεκτρονικοί υπολογιστές αλλά και κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και άλλες πολλές συσκευές θα προστίθενται σε αυτό με το πέρασμα του καιρού.

Σκεφτείτε το διαδίκτυο σαν το δίκτυο των δρόμων, και τα αυτοκίνητα σαν τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε! Όπως τα αυτοκίνητα πρέπει να περάσουν μέσα από το δρόμο για να φθάσουν στον προορισμό τους, έτσι και τα μηνύματα πρέπει να περάσουν μέσα από το διαδίκτυο για να φθάσουν στον παραλήπτη.

Όταν μαζεύονται πολλά αυτοκίνητα σε ένα δρόμο, τότε όλοι αργούν να φθάσουν στον προορισμό τους λόγω "κίνησης". Αντίστοιχα, όταν μαζεύονται πολλά "μηνύματα" σε ένα μέρος του διαδικτύου, τότε αργεί να φορτώσει η ιστοσελίδα που μας ενδιαφέρει ή το βίντεο που θέλουμε να δούμε.

Υπηρεσίες Διαδικτύου

Ο Παγκόσμιος Ιστός, το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, η Συνομιλία και η Τηλεδιάσκεψη είναι μερικές από τις βασικότερες υπηρεσίες που μας παρέχει το Διαδίκτυο, ώστε να επικοινωνούμε με ανθρώπους από διάφορα μέρη του πλανήτη.

Οι ιστοσελίδες περιέχουν κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο και όλες μαζί αποτελούν τον Παγκόσμιο Ιστό ( World Wide Web-WWW).

Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο(e-mail) μπορούμε να στείλουμε από τον υπολογιστή μας ένα ηλεκτρονικό γράμμα για να φτάσει στην άλλη άκρη της γης, αρκεί να γνωρίζουμε το e-mail του παραλήπτη.

Με την Συνομιλία(chat),  ανταλλάσσουμε γραπτά μηνύματα με τον συνομιλητή μας γρήγορα και άμεσα.

Με την Τηλεδιάσκεψη(Teleconference) μπορούμε να μιλάμε αλλά και να βλέπουμε τον συνομιλητή μας σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεται, αρκεί να διαθέτουμε το κατάλληλο λογισμικό, κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο.