Από τη Γέννηση στην Ανάσταση μέσα από πίνακες ζωγραφικής