Επανάληψη με βάση την ύλη του βιβλίου

Για να περάσουν οι μέρες που είμαστε στο σπίτι με γόνιμο τρόπο. Πολλά φιλιά από τη δασκάλα σας και να προσέχετε!

Επιλέξτε να κάνετε ασκήσεις με βάση τις ατομικές σας ανάγκες. Εκεί που νιώθετε εσείς οι ίδιοι ότι χρειάζεστε περισσότερη εξάσκηση. Μην κάνετε το σύνολο των ασκήσεων!Επικεντρωθείτε  σε όσα σας δυσκολεύουν και μόνο!

Leave a Reply

Skip to toolbar