Γ΄ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ_Ιστορία_ Ο Μεγάλος Πόλεμος

Δ.ΤΡΙΒΕΛΑ-τελικό

Το παρόν σενάριο αποτελεί μια διδακτική πρόταση για το μάθημα της Ιστορίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σύγχρονη διδασκαλία. Αφορά σε εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Γυμνασίου με έμφαση σε ατομικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις με χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας webex και της e-me.

One Comment on “Γ΄ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ_Ιστορία_ Ο Μεγάλος Πόλεμος

  1. Οι μαθητές ανακαλύπτουν σταδιακά τα γεγονότα του πολέμου, τα αναλύουν και τα ερμηνεύουν με τη βοήθεια πολυμεσικών πηγών, τα αποτιμούν με βάση τις προσωπικές τους εκτιμήσεις και εκφράζονται δημιουργικά. Κι όλα αυτά…σε μια διδακτική ώρα!

Leave a Reply