Πώς αναπτύσσονται τα φυτά

Το πινέλο τ’ ουρανού

Ένα πινέλο μου 'δωσαν

τ' αγγελούδια των ουρανών.

Ζωγράφισα παιδικά χαμόγελα

και καρδιές γεμάτες όνειρα.

Χρώματα η καρδιά μου γέμισε

με το φως των αστεριών.

Ένα πινέλο μου 'δωσαν.

Ελένη Θεοφυλακτοπούλου

 

Ρήματα σε -αίνω

Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη

https://safeYouTube.net/w/79yG

Τα φυτά

https://safeyoutube.net/w/htZE

Περιγράφω την αίθουσά μου

Φανταστική ιστορία

Φρούτα

Πρόσθεση

Ο μικρός κάστορας και η ηχώ (Ανθολόγιο σελίδες 101-104)