ΣΤ2 ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε πολύ καλά τη θεωρία των κλασμάτων ξανά ,ώστε να λύσετε κάποιες ασκήσεις!!

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Θα λυθούν στο τετράδιό σας σίγουρα οι ασκήσεις 1,2,3,και 4β

Leave a Reply