ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 13

Οι ασκήσεις είναι επαναληπτικές της ενότητας 13.Ξέρω πως είναι αρκετές ,επίσης όμως ξέρω πως για εσάς είναι παιχνιδάκι!!!

Διαβάζετε πρώτα τη γραμματική κι έπειτα λύνετε τις ασκήσεις!!

ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΤΡΟΠΟΙ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Ο τρόπος είναι γνωστός τετράδιο ή word κι εκτύπωση

Leave a Reply