ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 27/05/2020

Για αύριο θα έχετε:

Βιβλίο μαθηματικών εργασιών ΚΕΦ 44

ΠΡΟΒΛ.1

ΠΡΟΒΛ.2

ΠΡΟΒΛ3

ΠΡΟΒΛ.4

ΠΡΟΒΛ.5

ΚΑΙ

Δραστηριότητα με προεκτάσεις: «Ποσοστά

στην έρευνα

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

ΛΥΣΕΙΣΠΩΣ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ

Leave a Reply