ΔΡΑΣΗ 7 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2011-2012

multiculturalΤο Γυμνάσιο Οινοφύτων συμμετείχε  το Σχολ.Έτος 2011-2012 στο Πρόγραμμα:

“Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών”

Υλοποιώντας την Δράση 7 του έργου με τίτλο “ Σύνδεση σχολείου και κοινότητας”. 

Η δράση επικεντρώνεται στους γονείς (ομάδα στόχος), τις ανάγκες τους, αλλά και στην προώθηση ευρύτερα διαπολιτισμικών ικανοτήτων.

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής υλοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

  1. Έγιναν 2 επιμορφωτικές συναντήσεις 12-13 ωρών η καθεμία (Α’: 21 Ιανουαρίου –12 Φεβρουαρίου, Β’ : 18 Φεβρουαρίου –18 Μαρτίου) στις οποίες επιμορφώθηκαν 3 εκπαιδευτικοί του σχολείου (Δ/ντρια, Υπ/ντρια, 1 εκπαιδευτικός).
  2. ΄Εγινε χαρτογράφηση των γονέων αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/τριών του σχολείου. (Αποτυπώθηκαν στοιχεία όπως η μητρική γλώσσα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και η επιθυμία τους να μάθουν την ελληνική).
  3. Παροχή συμβουλευτικής σε γονείς. (Πραγματοποιήθηκαν 2 ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις για γονείς στο χώρο του σχολείου με τον υπεύθυνο του ΚΕΣΥΠ Θήβας).
  4. Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων σχετικά με το θεσμό του «Θετού Γονέα» (Έλληνας/ιδα). (Δεν προχώρησε περαιτέρω η δράση αυτή).

Το πρόγραμμα υλοποίησαν οι καθηγητές, Κονιόρδος Ιωάννης, Γκουντούμα Ευαγγελία και η Ντάνου Ασπασία.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα Πρόγραμμα συνολικά πατήστε…εδώ.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την Δράση 7 πατήστε…εδώ.

Skip to toolbar