Πρακτικές για την καλλιέργεια του Πληροφορικού γραμματισμού

Υπάρχουν πολλά θέματα που αποτελούν διδακτικά αντικείμενα μαθημάτων Πληροφορικής και συνδέονται άμεσα με την καλλιέργεια στάσεων, την αποτελεσματική, δημιουργική, ασφαλή και δεοντολογική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ποιες δράσεις μπορούμε να κάνουμε στο μάθημά μας για να συμβάλλουμε σε αυτό; Ποιους κανόνες, ασκήσεις, διδακτικές πρακτικές μπορούμε να επιλέξουμε για να έχουμε πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα;

Τομείς ενδιαφέροντος:

  • Πειρατεία λογισμικού. Δράσεις για την προώθηση του ΕΛ/ΛΑΚ.
  • Παρουσιάσεις μαθητών. Αποτελεσματικές παρουσιάσεις (παρουσίαση ως παρουσίαση και όχι ως κείμενο), χρήση πολυμεσικού υλικού ελεύθερου δικαιωμάτων.
  • Αξιολόγηση πληροφορίας, όχι λογοκλοπή
  • Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
  • Σχέδια έρευνας (projects) για τον Προγραμματισμό
Skip to toolbar