μάθημα 1ο

αρχή της διαδικασίας των μαθημάτων...

ένα πρώτο παράδειυγμα