Διδακτική πρόταση: “υγιεινή διατροφή – φρούτα”

Τίτλος: υγιεινή διατροφή - φρούτα.

Τάξεις που απευθύνεται: Α' - Β'  δημοτικού, τμήμα ένταξης, μαθητές ειδικών σχολείων.

Διάρκεια διδασκαλίας:  45'

Διδακτικοί στόχοι:

  1. οι μαθητές να ενημερωθούν για την υγιεινή διατροφή - υγιεινό μαγείρεμα μέσα από ένα διασκεδαστικό βίντεο.
  2. να είναι σε θέση να κατατάξουν τις τροφές σε υγιεινές και μη.
  3. να δημιουργήσουν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα υγιεινής διατροφής, πρωινό - βραδινό.

Διδακτική διαδικασία.

1η φάση. Οι μαθητές μέσου του βίντεο   https://files.e-me.edu.gr/index.php/apps/files/ajax/download.php?dir=%2FHIVE_niraptis&files=photodentro-educationalvideo-8522-23%5B1%5D που παρακολουθούν στην οθόνη του προβολέα ή στον διαδραστικό πίνακα ενημερώνονται για την υγιεινή διατροφή - υγιεινό μαγείρεμα . ακολουθεί καταιγισμός ιδεών και συζήτηση πάνω σε αυτά που παρακολούθησαν.

2η φάση: οι μαθητές σε ομάδες οργανώνουν το πρωινό και βραδινό πρόγραμμα φαγητού τους. (δραστηριότητα 1 -δραστηριότητα 2).

3η φάση: εφόσον υπάρχει χρόνος οι μαθητές εργάζονται πάνω στη διαφάνεια "πότε είναι η καλύτερη εποχή για ένα φρούτο" από το "φωτόδεντρο' στη διεύθυνση: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/5057?locale=el

 

 

 

Leave a Reply

Skip to toolbar