Θεωρία Υπολογιστών και Ασκήσεις Εμπέδωσης (Α’, Β’ & Γ’ Τάξης)

Θεματική Ενότητα 1: Γνωρίζω τον Υπολογιστή

Στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να ξεχωρίσουν τα διάφορα μέρη του ηλεκτρονικού υπολογιστή καθώς και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές που συναντούν στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου τους.

Διαφάνειες

Άσκηση Αντιστοιχίζω τις συσκευές

Άσκηση Βρίσκω τα Μέρη ενός Υπολογιστή

Leave a Reply

Skip to toolbar