Θερμότητα. Τήξη – πήξη – εξάτμιση – συμπύκνωση.

Σημσείωση: Τα σύμβολα + ( συν ) και - ( πλην ) σημαίνουν: βάζουμε / προσθέτουμε και βγάζουμε / αφαιρούμε αντίστοιχα θερμότητα!

Τήξη

Στερεό + θερμότητα ------------> υγρό

Παραδείγματα: Λιώσιμο μετάλλων στα εργοστάσια. Λιώσιμο κεριού όταν καίγεται.

Πήξη

Υγρό - θερμότητα --------------> στερεό

Παραδείγματα: Αν το λιωμένο κερί το αφήσουμε να κρυώσει, να χάσει θερμότητα θα γίνει πάλι στερεό. Το λιωμένο μέταλλο όταν το βάζουμε σε καλούπια και το αφήνουμε να κρυώσει γίνεται πάλι στερεό. Αν το νερό το βάλουμε στο ψυγείο και το κρυώσουμε πολύ θα γίνει στερεό, πάγος.

Εξάτμιση

Υγρό + θερμότητα ----------------> αέριο

Παραδείγματα: Όταν βράζουμε νερό εξατμίζεται. Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα και το εξατμίζει. Έτσι δημιουργούνται τα σύννεφα.

Συμπύκνωση

Αέριο - θερμότητα -------------> υγρό

Παραδείγματα: Το νερό από την κατσαρόλα που βράζει εξατμίζεται και γίνεται υδρατμοί. Αυτοί μπορούν να μαζευτούν στα τζάμια να κρυώσουν και να συμπυκνωθούν. Γίνονται πάλι νερό. Οι υδρατμοί από την εξάτμιση του νερού στις λίμνες, στα ποτάμια και αλλού από τον ήλιο, ανεβαίνει ψηλά στην ατμόσφαιρα, χάνει θερμοκρασία ( κρυώνει ) και συμπυκνώνεται σε σταγόνες βροχής.

Ηλεκτρισμός – Καλοί και κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος

Κανόνανας

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα από ένα υλικό. Χωρίς κίνηση των ηλεκτρονίων δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα.

Άρα λοιπόν για να έχουμε κίνηση των ηλεκτρονίων μέσα από ένα υλικό ( ηλεκτρικό ρεύμα ) θα πρέπει αυτό το υλικό να επιτρέπει την κίνηση των ηλεκτρονίων. Τα υλικά που το κάνουν αυτό τα ονομάζουμε καλούς αγωγούς ενώ τα υλικά που δεν επιτρέπουν την κίνηση των ηλεκτρονίων από μέσα τους τα ονομάζουμε κακούς αγωγούς ή μονωτές.

Καλοί αγωγοί είναι τα μέταλα, το κάρβουνο, το νερό και άλλα.

Κακοί αγωγοί ( μονωτές ) είναι τα πλαστικά, το χαρτί, το ξύλο και άλλα.

Τα καλώδια από τα οποία περνά μέσα τους το ηλεκτρικό ρεύμα που έρχεται στο σπίτι μας είναι μεταλικά στο κέντρο ( καλοί αγωγοί ) αλλά πλαστικά από έξω ( μονωτές ) έτσι ώστε αν ακουμπήσουμε κάποιο από αυτά να μην πάθουμε ηλεκτροπληξία.

Επαναληπτικό Φυσικής 5 Νοεμβρίου 2021

Για το αρχείο σε μορφή PDF πατήστε εδώ

Για το αρχείο σε μορφή Word πατήστε εδώ