Θερμότητα. Τήξη – πήξη – εξάτμιση – συμπύκνωση.

Σημσείωση: Τα σύμβολα + ( συν ) και - ( πλην ) σημαίνουν: βάζουμε / προσθέτουμε και βγάζουμε / αφαιρούμε αντίστοιχα θερμότητα!

Τήξη

Στερεό + θερμότητα ------------> υγρό

Παραδείγματα: Λιώσιμο μετάλλων στα εργοστάσια. Λιώσιμο κεριού όταν καίγεται.

Πήξη

Υγρό - θερμότητα --------------> στερεό

Παραδείγματα: Αν το λιωμένο κερί το αφήσουμε να κρυώσει, να χάσει θερμότητα θα γίνει πάλι στερεό. Το λιωμένο μέταλλο όταν το βάζουμε σε καλούπια και το αφήνουμε να κρυώσει γίνεται πάλι στερεό. Αν το νερό το βάλουμε στο ψυγείο και το κρυώσουμε πολύ θα γίνει στερεό, πάγος.

Εξάτμιση

Υγρό + θερμότητα ----------------> αέριο

Παραδείγματα: Όταν βράζουμε νερό εξατμίζεται. Ο ήλιος ζεσταίνει το νερό στις λίμνες, στα ποτάμια, στη θάλασσα και το εξατμίζει. Έτσι δημιουργούνται τα σύννεφα.

Συμπύκνωση

Αέριο - θερμότητα -------------> υγρό

Παραδείγματα: Το νερό από την κατσαρόλα που βράζει εξατμίζεται και γίνεται υδρατμοί. Αυτοί μπορούν να μαζευτούν στα τζάμια να κρυώσουν και να συμπυκνωθούν. Γίνονται πάλι νερό. Οι υδρατμοί από την εξάτμιση του νερού στις λίμνες, στα ποτάμια και αλλού από τον ήλιο, ανεβαίνει ψηλά στην ατμόσφαιρα, χάνει θερμοκρασία ( κρυώνει ) και συμπυκνώνεται σε σταγόνες βροχής.

Leave a Reply