Συνεργασία και συζήτηση

Αυτό το ιστολόγιο δημιουργήθηκε για να συζητάτε σχετικά με το οπτικό υλικό και τους συνδέσμους που βρίσκετε στο Διαδίκτυο για την ολοκλήρωση των εργασιών σας.

Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης του υλικού η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει το βιβλίο της στην εφαρμογή bookcreator.com

Leave a Reply