ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2

  Στη συνέχεια, ανοίξτε το σύνδεσμο (link): http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/954  και http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1170 με χρήση ενός φυλλομετρητή (browser) που διαθέτει ο υπολογιστής σας – έχοντας ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο – και κάντε μια αναλυτική εξερεύνηση στις υποδοχές και στα βασικά εξαρτήματα της μητρικής …

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Φύλλο Εργασίας 2: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή»               Το παρόν φύλλο εργασίας αποτελεί συνέχεια του Φύλλου Εργασίας 1 που ήδη έχετε ολοκληρώσει. Για τη συμπλήρωσή του απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω …

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Φύλλο Εργασίας 2: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή»               Το παρόν φύλλο εργασίας αποτελεί συνέχεια του Φύλλου Εργασίας 1 που ήδη έχετε ολοκληρώσει. Για τη συμπλήρωσή του απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο (μέσω …

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

  Φύλλο Εργασίας 2: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή»               Το παρόν φύλλο εργασίας αποτελεί συνέχεια του Φύλλου Εργασίας 1 που ήδη έχετε ολοκληρώσει. Για τη συμπλήρωσή του απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχετε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο …