ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2

 

Στη συνέχεια, ανοίξτε το σύνδεσμο (link): http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/954  και http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1170 με χρήση ενός φυλλομετρητή (browser) που διαθέτει ο υπολογιστής σας – έχοντας ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο – και κάντε μια αναλυτική εξερεύνηση στις υποδοχές και στα βασικά εξαρτήματα της μητρικής πλακέτας ενός υπολογιστή, καθώς και στις θύρες σύνδεσης των περιφερειακών συσκευών μέσα από το εκπαιδευτικό λογισμικό. Έχετε βρει διαφορές σε σχέση με αυτά που έχετε σημειώσει στις προηγούμενες Δραστηριότητες; Αν ναι, σημειώστε τες παρακάτω.

Απάντηση:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Leave a Reply